Kontakt

Biuro Usług Geodezyjnych i Kartograficznych „KA-RAD Geo” s.c. Krzysztof Chrustowski, Radosław Kacperski

93-154 Łódź, ul. Malczewskiego 30 lok.5

Tel. 515-696-115, 691-795-228

email. karadgeo@onet.eu

REGON 100506110
NIP 7292643262

Biuro Usług
Geodezyjnych i Kartograficznych
Chrustowski K., Kacperski R.

KA-RAD GEO s.c.

ul. Malczewskiego 30 lok. 5
93-154 Łódź

515 696 115
691 795 228

karadgeo@onet.eu